24ന് ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മഹാസമാധിപൂജയ്ക്കുശേഷം സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് വിഭൂതി നല്‍കുന്നു

November 25, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

photo-2-pb

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍