ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പുതിയതായി ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ പോലീസുകാര്‍ക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ.എ.ശ്രീനിവാസ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു.

December 23, 2013 വാര്‍ത്തകള്‍

sabari-15_pb

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍