തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേശ്വരരുടെയും മേല്‍ശാന്തി പി.എന്‍.നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെയും കാര്‍മികത്വത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകത്തിനായുള്ള കലശവുമായി പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നു.

January 8, 2014 വാര്‍ത്തകള്‍

saba1-pb

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍