നൈപുണ്യം ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപനസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

January 22, 2014 വാര്‍ത്തകള്‍

PRD-1-1തൊഴില്‍ -പുനരധിവാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കോവളം ഹോട്ടല്‍ ലീലയില്‍ നടന്ന നൈപുണ്യം ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപനസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍