പെരിങ്ങമ്മല കൊച്ചുകരിക്കകത്ത് പുതുതായി പണികഴിപ്പിച്ച തെന്നൂര്‍ വില്ലേജ്ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂവകുപ്പ് മന്ത്രി അടൂര്‍ പ്രകാശ് നിര്‍വഹിക്കുന്നു

January 22, 2014 വാര്‍ത്തകള്‍

PRD-1-2

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍