ആറ്റുകാലില്‍ ഇന്ന്

February 17, 2014 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

അകത്തെഴുന്നള്ളിപ്പ് രാവിലെ 8.30ന്, ദീപാരാധന രാവിലെ 8.50ന്, 9.30ന്, 10.15, ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന്, വൈകിട്ട് 6.45ന്, രാത്രി എട്ടിന്, കാപ്പഴിപ്പ് രാത്രി 9.30ന്, കുരുതി തര്‍പ്പണം രാത്രി 12.30ന്‌

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍