ശ്രീരാമനവമി മഹോത്സവം: പണിമൂല ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ ആറാട്ടു നടന്നു

April 20, 2014 പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

Arattu-Pooja-PBതിരുവനന്തപുരം: ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന ശ്രീരാമനവമി മഹോത്സവത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ജ്യോതിക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ നിന്നാരംഭിച്ച ആറാട്ടുഘോഷയാത്ര പണിമൂല ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ആറാട്ടു നടത്തി. ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമം അദ്ധ്യക്ഷന്‍ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ മുഖ്യകാര്‍മികത്വത്തിലാണ് ആറാട്ടു നടന്നത്. ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ ആറാട്ടിനുള്ള വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നു ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും പായസ സദ്യയ്ക്കുശേഷം തിരിച്ച് ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെത്തി ധ്വജാവരോഹണം നടന്നതോടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ശ്രീരാമനവമി മഹോത്സവത്തിന് മംഗളകരമായ പരിസമാപ്തിയായി. ധ്വജാവരോഹണത്തിനു ശേഷം ആറാട്ടുസദ്യയും നടന്നു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍