ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി – ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ

February 18, 2011 കേരളം,മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് ദര്‍ശനത്തിനായി വരിനില്‍ക്കുന്ന ഭക്തര്‍ (3pm)

പൊങ്കാല പൂണ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങിനില്‍ക്കൂന്ന ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രം (ഫോട്ടോ:ലാല്‍ജിത് വെങ്ങാനൂര്‍)

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം