തിരുവോണനാളിലെ പൂക്കളം

September 5, 2017 വാര്‍ത്തകള്‍

തിരുവോണനാളില്‍ തിരുവനന്തപുരം മുല്ലൂരില്‍ കൈരളി കലാസാംസ്‌കാരിക വേദി ഒരുക്കിയ വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടാര്‍ന്ന പൂക്കളം.

തിരുവോണനാളില്‍ തിരുവനന്തപുരം മുല്ലൂരില്‍ കൈരളി കലാസാംസ്‌കാരിക വേദി ഒരുക്കിയ വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടാര്‍ന്ന പൂക്കളം.

 

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍