കടല്‍ക്ഷോഭം: ആലപ്പുഴയിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം നമ്പരുകള്‍

December 1, 2017 മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍

ആലപ്പുഴ: ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ഫോ: 04772251103. കളക്ടറേറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം 0477 2238630, ട്രോള്‍ഫ്രീ നമ്പര്‍ 1077.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍