ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 118-ാം ജയന്തിദിനത്തില്‍ ഹനുമത് പൊങ്കാലയ്ക്ക് സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍ ഭണ്ഡാരഅടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പകരുന്നു.

January 14, 2018 വാര്‍ത്തകള്‍

Hanumad-pongala-pb

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - വാര്‍ത്തകള്‍