ഇന്ന് ഗുരുപൂര്‍ണിമ

July 15, 2011 ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

ഗും ഗുരുഭ്യോ നമ:

നിത്യജ്യോതിസ്സായി

നമ്മെ നയിക്കുന്ന

ഗുരുനാഥന്‍മാര്‍ക്കുമുന്നില്‍

അനന്തകോടി

പ്രണാമങ്ങളോടെ…

 

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍