ശിവസങ്കല്‍പം

July 16, 2011 സനാതനം

സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി
(തുടര്‍ച്ച)

ശിവരാത്രിവ്രതം

വ്രതാനുഷ്‌ഠാനങ്ങളില്‍ ശ്രേഷ്‌ഠമായ വ്രതം ശിവവ്രതവും അതില്‍ സോമവാരവ്രതവും അതിനേക്കാള്‍ ശ്രേയസ്‌കരമായി ശിവരാത്രിവ്രതവും വര്‍ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌.
`വ്രതങ്ങളെല്ലാറ്റിലും ശാസ്‌ത്രോക്തവ്രതം ശ്രേഷ്‌ഠം
അതിലും ശിവരാത്രി വ്രതമുത്തമമെന്ന്‌
മതിമാന്‍മാരാം മഹാജനങ്ങള്‍ പറയുന്നു.’
സോമവാരവും അമാവാസിയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന ദിവസം കാശിയിലെ മണികര്‍ണികാതീര്‍ത്ഥത്തില്‍ സ്‌നാനം ചെയ്യുന്നത്‌ അതീവ പുണ്യകരമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വിശേഷദിവസം ആഷാഢമാസത്തിലാണ്‌ വരുന്നതെങ്കില്‍ അത്‌ വിശിഷ്യാശ്രേഷ്‌ഠമെന്നാണ്‌ പ്രമാണം.
`സോമവാരമമാവാസ്യയോടൊത്തു വന്നാലത്‌
മൂന്നുകോടി ശിവരാത്രിക്കു തുല്യം
ആയതാഷാഢ മാസേ വരികിലതത്യുത്തമം
മായമല്ലെടോ പുരാണങ്ങള്‍ ചൊല്ലുന്നിതേവം
ഈ പ്രത്യേകദിവസം അത്രി, വേദവ്യാസന്‍, വിശ്വാമിത്രന്‍, അഗസ്‌ത്യന്‍, ശുകന്‍, കഹോളന്‍ തുടങ്ങിയ മഹര്‍ഷിശ്രേഷ്‌ഠന്മാര്‍ മണികര്‍ണികയില്‍ സ്‌നാനത്തിനായി എത്തിയെന്ന്‌ പറയുന്നിടത്ത്‌ ശിവമാഹാത്മ്യംകൊണ്ട്‌ പവിത്രമായ തീര്‍ഥം എത്രയേറെ പുണ്യവര്‍ധകമാണെന്ന്‌ വര്‍ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ ഭാവത്തില്‍ സൃഷ്‌ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്‌ ശിവനാണെന്ന്‌ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ട്‌ തേജസ്വരൂപികളായ മഹര്‍ഷീന്ദ്രന്മാര്‍ ശിവനെ നമസ്‌കരിക്കുന്നു.
`സ്രഷ്‌ടാവും വിഷ്‌ണു രുദ്രനെന്നുള്ള മൂര്‍ത്തി ഭേദാത്‌
സൃഷ്‌ടിയും സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും ചെയ്‌തിടുന്ന
ശങ്കര! സദാശിവ! സര്‍വജ്ഞ! ഭക്തര്‍ക്കുള്ള
സങ്കടങ്ങളെത്തീര്‍ക്കും നിനക്കു നമസ്‌ക്കാരം.’
ദ്രാവിഡഭാഷ മഹേശ്വരസൂത്രങ്ങള്‍ ഗ്രഹിച്ചുണ്ടാക്കിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു. അഗസ്‌ത്യനാണ്‌ മഹേശ്വരസൂത്രങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ദ്രാവിഡഭാഷയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്‌.
`ദ്രാവിഡ സൂത്രമെനിക്കുപദേശിച്ചീടിന
ദേവദേവേശനോടു തുല്യനാം ദേവനില്ല’
എന്നിങ്ങനെ അഗസ്‌ത്യമഹാമുനി ശിവനെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ശിവന്റെ അറുപത്തിനാല്‌ ലീലകളെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും ശിവമാഹാത്മ്യത്തെ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാഗ്രന്ഥമാണ്‌ ഹാലാസ്യമാഹാത്മ്യം. സ്‌കന്ദപുരാണത്തിലെ ശങ്കരസംഹിതയിലാണ്‌ ഈ വര്‍ണനയുള്ളത്‌.
ശിവപുരാണം എന്ന മഹാഗ്രന്ഥത്തിലും ശിവമഹിമയെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്‌. പാര്‍വതിയുടെ ജനനം, ഗണപതിയുടെയും സ്‌കന്ദന്റെയും മാഹാത്മ്യങ്ങള്‍, ജനനം, വിവാഹം എന്നിവയും ശിവപുരാണത്തില്‍ വര്‍ണിച്ചുകാണുന്നു. മഹാപുരാണത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഈ മഹാഗ്രന്ഥം പ്രധാനമായി ഏഴു ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണ്‌. 

(തുടരും)

 

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - സനാതനം