പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ…

July 27, 2011 രാഷ്ട്രാന്തരീയം

ജപ്പാനില്‍ ഭൂകമ്പവും സുനാമിയും നാശംവിതച്ച ഷിജിഗാഹാമ കടല്‍ത്തീരം മാതാ അമൃതാനന്ദമയീദേവി സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - രാഷ്ട്രാന്തരീയം