ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു

July 28, 2011 കേരളം

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യമന്ത്രി അടൂര്‍ പ്രകാശുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സമരം വേണ്ടെന്നുവെച്ചു.
മുന്‍സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അനുവദിച്ച സ്‌പെഷ്യല്‍ പേ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തില്‍ ലയിപ്പിക്കണമെന്നഡോക്ടര്‍മാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം പൂര്‍ണമായും അഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും 76 ശതമാനം പ്രത്യേക ബത്ത ശമ്പളത്തില്‍ ലയിപ്പിക്കാന്‍ ധാരണയായി. ഇത് 2009 ജൂലായ് മുതല്‍ മുന്‍കാലപ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തും. ജനറല്‍ കേഡറില്‍പ്പെടുന്ന അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക അലവന്‍സ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഭാഗികമായി സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മതിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം