ഗണേശോത്സവം 2011

August 3, 2011 കേരളം

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നിമഞ്ജന ഘോഷയാത്രക്കായി തമ്പാനൂരില്‍ തയാറാക്കുന്ന ഗണേശവിഗ്രഹങ്ങള്‍. ഫോട്ടോ: അജിത് ശ്രീവരാഹം

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം