കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി പ്രതിനിധികള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നു

September 14, 2011 കേരളം

കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി പ്രതിനിധികള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ ചേമ്പറില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നു

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം