പ്രതീകങ്ങള്‍

September 21, 2011 സനാതനം

ഡോ.വെങ്ങാനൂര്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍

ആല്‍മരം

സനാതനപ്രതീകമായാണ് ആല്‍മരത്തെ കരുതിവരുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളില്‍ ദേവവൃക്ഷമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആല്‍മരത്തെ പരിശുദ്ധമായും ഉത്തമമായും വിശ്വസിച്ചുപോരുന്നു. വേരുകള്‍ മുകളില്‍ ഈശ്വരനിലും ശിഖരങ്ങള്‍ താഴെ ഭൂമിയിലുമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ വൃക്ഷച്ചുവട്ടില്‍ ദേവതകള്‍ ഒത്തുകൂടുന്നുവെന്നാണ് ഹൈന്ദവവിശ്വാസം. ഇലകളുടെയും ഞെട്ടിന്റെയും പ്രത്യേക രൂപകല്‍പ്പന കാരണം എല്ലായ്‌പ്പോഴും വായുവിനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മരം, കാര്‍ബണ്‍ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്‌സിജനെ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. ആല്‍മരത്തെ ഏഴുതവണ വലം വയ്ക്കുന്നതിനെ ഹൈന്ദവ ധര്‍മ്മം പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സന്താനസൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ത്രീകള്‍ സല്‍സന്താനങ്ങളെ ലഭിക്കുവാന്‍ ഈ വൃക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുകയും വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

ശ്രീചക്രം

പരാശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി കരുതിപ്പോരുന്ന ശ്രീചക്രത്തെ മഹത്വമേറിയതെന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്‌നേഹത്തിന്റെയും മാതൃത്വത്തിന്റെയും വാല്‍സല്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടേയും രൂപമായി കരുതിവരുന്ന പരാശക്തി, ആരാധിക്കുന്നവരെ കൈവിടില്ലെന്നാണ് പരമാര്‍ത്ഥം. ഇവിടെ പിതാവായി പരമശിവനെ സങ്കല്‍പ്പിക്കുകയാണെന്ന് കരുതിയാല്‍ മാതാവായി പാര്‍വ്വതിദേവിയെ കരുതേണ്ടിവരും. അതിനാല്‍, ശ്രീചക്രത്തെ പാര്‍വ്വതീദേവിയുടെ ലളിതാസ്വരൂപമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നതും. ജാമിതീയരൂപത്തിലെ വരകളും കോണുകളും രേഖകളുമാണ് ശ്രീചക്രത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷമായി കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ശാസ്ത്രപ്രകാരം മദ്ധ്യത്തില്‍ ബിന്ദുവും, ത്രികോണം, അഷ്ടകോണം, അന്തര്‍ദശാരം, ബഹിര്‍ദശാരം, ചതുര്‍ദശാരം, അഷ്ടദളം, ഷോഡദളം, വൃത്തത്രയം, ചതുരശ്രം എന്നിവയോടുകൂടിയാണ് ശ്രീചക്രത്തെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നടുവില്‍ ബിന്ദുവിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് നാലും താഴേക്ക് അഞ്ചും ത്രികോണങ്ങള്‍ പരിഛേദിക്കുമ്പോള്‍ നാല്‍പ്പത്തിമൂന്ന് ത്രികോണങ്ങള്‍ നാലും താഴേക്ക് അഞ്ചും ത്രികോണങ്ങള്‍ പരിഛേദിക്കുമ്പോള്‍ നാല്‍പ്പത്തിമൂന്ന് ത്രികോണങ്ങള്‍ കാണും. ഇതിനുചുറ്റും എട്ടും പതിനാറും താമരദളങ്ങളുള്ള രണ്ടുചക്രവും അവയെ ചുറ്റി മൂന്നു വൃത്തങ്ങളും നാലുവശത്തേക്കും തുറക്കുന്ന നാലുദൂപുരത്തോടുകൂടിയ ചതുരശ്രവും കൂടിയതാണ് ശ്രീചക്രം. സ്വര്‍ണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ് എന്നിവയിലും പഞ്ചലോഹത്തിലും ശ്രീചക്രം വരച്ചെടുക്കാറുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - സനാതനം