പൊങ്കാല കലങ്ങളെത്തി

February 26, 2012 കേരളം

മാര്‍ച്ച് 7 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലയക്കുവേണ്ടിയുള്ള കലങ്ങള്‍. തിരുവനന്തപുരം വെട്ടിമുറിച്ചകോട്ടയ്ക്കുമുന്നില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം.

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം