ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രപരിസരത്തു നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

March 6, 2012 കേരളം

ആറ്റുകാലമ്മയ്ക്ക് പൊങ്കാലയര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി അടുപ്പുകൂട്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങള്‍

ക്ഷേത്രനടയിലെ ഭക്തജനത്തിരക്ക്‌

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം