സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി പൂജാബമ്പര്‍ ടിക്കറ്റ്‌ വിതരണോത്‌ഘാടനം

September 9, 2010 കേരളം,മറ്റുവാര്‍ത്തകള്‍,രാഷ്ട്രാന്തരീയം

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി പൂജാബമ്പര്‍ ടിക്കറ്റ്‌ വിതരണോത്‌ഘാടനം വിജെടി ഹാളില്‍ ധനമന്ത്രി ഡോ.തോമസ്‌ ഐസക്‌ ചലച്ചിത്ര നടി സോന നായര്‍ക്ക്‌ നല്‍കി നിര്‍വഹിക്കുന്നു

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം