ശ്രീരാമരഥം വയനാട് ജില്ലയില്‍ പരിക്രമണം തുടരുന്നു

March 17, 2012 കേരളം

ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ശ്രീരാമനവമി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ശ്രീരാമരഥയാത്രയ്ക്ക് ഇന്നലെ (വെള്ളിയാഴ്ച) കണ്ണൂര്‍ അഴിക്കോടെ ശ്രീ അക്ലിയത്ത് ശിവ ക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്വീകരണം ലഭിച്ചപ്പോള്‍

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം