ശ്രീരാമനവമി ദിനത്തില്‍ ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ നടന്ന ചപ്രങ്ങളില്‍ അഭിഷേകം

April 2, 2012 കേരളം,ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

ശ്രീരാമനവമിദിനമായ ഇന്നലെ ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെത്തിയ ചപ്രങ്ങളില്‍ ബ്രഹ്മശ്രീ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി അഭിഷേകം നടത്തുന്നു. ചിത്രങ്ങള്‍: ലാല്‍ജിത്‌

കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ - കേരളം