കേരളം

ദേശീയം

പരമേശ്വര്‍ജിയുടെ വിയോഗത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാരതമാതാവിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്ന പ്രിയപുത്രനായിരുന്നു പരമേശ്വര്‍ജിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞു. മാതൃകാപരമായ സേവനം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. പരമേശ്വന്‍ജിയുടെ ചിന്തകള്‍ സമൃദ്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകള്‍ ശ്രദ്ധേയവുമായിരുന്നുവെന്നും...

Read more

ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമ വിശേഷങ്ങൾ

ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങള്‍

രാഷ്ട്രാന്തരീയം

സനാതനം

സ്വാമിജിയെ അറിയുക

പാദപൂജ

ഗുരുവാരം

ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത