സനാതനം

പാദപൂജ – അധികാരിവാദനിരൂപണം

അധികാരിഭേദം എന്ന സങ്കല്‌പം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അധ:പതനത്തിന്‌ കാരണമാണെന്ന അപവാദം ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്‌. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണഗ്രന്ഥപരമ്പരയില്‍ മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ അധികാരിഭേദത്തെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അതിന്റെ മലയാളതര്‍ജമ...

Read more

മനസാസ്‌മരാമി

ശ്രീദേവി ആര്‍.തമ്പി ധര്‍മ്മസംപുഷ്‌ടമായ, കര്‍മ്മനിരതയും വാല്‍സല്യപൂര്‍ണ്ണമായ സ്‌നേഹവും അറിവിന്‌ തിലകം ചാര്‍ത്തുന്ന വാക്‌ചാതുരിയുമുള്ള ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമിസത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളെ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട്‌ സ്‌മരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്‌ തികഞ്ഞ മൗഢ്യം. ആ മഹാസാഗരത്തിന്റെ...

Read more

കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ?

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി (തുടര്‍ച്ച) ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവ ച ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃ പ്രഗ്രഹമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ഹയാന്യാഹുര്‍- വിഷയാംസ്‌തേഷു...

Read more

കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ?

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി കാവുകളിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ ? അല്ല! കുരുതി ചെയ്യേണ്ടത്‌ സ്വന്തം അജ്ഞതയെയാണ്‌; പാവപ്പെട്ട ജന്തുക്കളെയല്ല. അജമേധം, പശുമേധം, പുരുഷമേധം, അശ്വമേധം...

Read more
Page 69 of 69 1 68 69

പുതിയ വാർത്തകൾ