സനാതനം

“ധന്യമീയാത്ര” – കവിത

ദേവീരാഘവന്‍ നായര്‍ നിന്‍തിരുമൗലിയില്‍ ചൂടും പൂക്കളില്‍ ഒരു ദളമായി ഞാന്‍ തീര്‍ന്നെങ്കില്‍ നിന്‍തിരുനെറ്റിയിലെ ഭസ്‌മച്ചാര്‍ത്തില്‍ ഒരു ധൂളിയായി ഞാന്‍ തീര്‍ന്നെങ്കില്‍ നിന്‍ കണ്‌ഠമുതിര്‍ക്കും ഗാനവീചിയില്‍ ഒരു രാഗമായി...

Read more

ഗുരുസങ്കല്‌പവും കര്‍മവും ഗുരുശരീരവ്യാപ്‌തി

സാമാന്യചിന്തയില്‍ സര്‍വശരീരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതാത്മകങ്ങളാണ്‌. അവയ്‌ക്ക്‌ സത്വം-രജസ്സ്‌-തമസ്സ്‌ എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ (ത്രിഗുണങ്ങളുടെ) സ്വഭാവമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയ്‌ക്ക്‌ ആനുപാതിക ക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസവും അനുഭവപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം രൂപം,ഗുണം,സ്വഭാവം എന്നീ പരിമിതികളുണ്ട്‌. എന്നാല്‍...

Read more

വാരണാവതത്തില്‍

കൗരവകുമാരന്‍മാരുടേയും പാണ്‌ഡവകുമാരന്‍മാരുടേയും ആയോധന പഠനവും അരങ്ങേറ്റവും കഴിഞ്ഞ്‌ ഹസ്‌തിനപുരം ആഹ്ലാദ ഘോഷങ്ങളില്‍ നിന്നും മുക്തമായപ്പോള്‍ രാജകൊട്ടാരവും ശാന്തിയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ആയോധന കലാ പാടവപ്രദര്‍ശനത്തില്‍ അര്‍ജ്ജുനന്‍ സര്‍വരുടേയും...

Read more

പാദപൂജ – അധികാരിവാദനിരൂപണം

അധികാരിഭേദം എന്ന സങ്കല്‌പം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അധ:പതനത്തിന്‌ കാരണമാണെന്ന അപവാദം ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്‌. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണഗ്രന്ഥപരമ്പരയില്‍ മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ അധികാരിഭേദത്തെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അതിന്റെ മലയാളതര്‍ജമ...

Read more

മനസാസ്‌മരാമി

ശ്രീദേവി ആര്‍.തമ്പി ധര്‍മ്മസംപുഷ്‌ടമായ, കര്‍മ്മനിരതയും വാല്‍സല്യപൂര്‍ണ്ണമായ സ്‌നേഹവും അറിവിന്‌ തിലകം ചാര്‍ത്തുന്ന വാക്‌ചാതുരിയുമുള്ള ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമിസത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളെ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട്‌ സ്‌മരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്‌ തികഞ്ഞ മൗഢ്യം. ആ മഹാസാഗരത്തിന്റെ...

Read more

കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ?

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി (തുടര്‍ച്ച) ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവ ച ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃ പ്രഗ്രഹമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ഹയാന്യാഹുര്‍- വിഷയാംസ്‌തേഷു...

Read more

കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ?

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി കാവുകളിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ ? അല്ല! കുരുതി ചെയ്യേണ്ടത്‌ സ്വന്തം അജ്ഞതയെയാണ്‌; പാവപ്പെട്ട ജന്തുക്കളെയല്ല. അജമേധം, പശുമേധം, പുരുഷമേധം, അശ്വമേധം...

Read more
Page 69 of 69 1 68 69

പുതിയ വാർത്തകൾ