സനാതനം

”നമുക്കു നാമേ പണിവതുനാകം നരകവുമതുപോലെ”

സ്വര്‍ഗ്ഗവും നരകവും ഭൂമിയില്‍ത്തന്നെയാണെന്നും അത് മനസ്സിന്റെ ആപേക്ഷിക അനുഭവങ്ങളാണെന്നും നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് ഭൂമിയിലെ നരകാനുഭവങ്ങളെ മാറ്റി സ്വര്‍ഗ്ഗാനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം....

Read more

കുണ്‌ഡലിനീ ശക്തി

``മൂലാധാരേ സ്ഥിതം സര്‍വ്വ പ്രാണിനാം പ്രാണധാരകം മൂലാദി ബ്രഹ്മപര്യന്തം ഭജേ ചൈതന്യ കാരകം'' ഇത്തരമൊരു ധ്യാനശ്ലോകം കുട്ടിക്കാലത്ത് മന:പാഠമാക്കിയിരുന്നു. ഈശ്വര കൃപ കൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അമൃതമായ...

Read more

സമുദ്രലംഘന സന്ദേശം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി ''മരണഭയമകതളിരിലില്ലയാതെഭൂവി മറ്റൊരു ജന്തുക്കളില്ലെന്നു നിര്‍ണയം'' ''ദശനിയുതശതവയജീര്‍ണമെന്നാകിലും ദേഹികള്‍ക്കേറ്റം പ്രിയം ദേഹമോര്‍ക്കനീ'' പ്രകൃതി തത്വങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചും, ദേഹിയും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചും...

Read more

ശിവശക്തി സംഭവനായ വാരണമുഖന്‍

ആദിമ മന്ത്രമായ ഓങ്കാരത്തില്‍ നിന്നാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചപദാര്‍ത്ഥങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ഓങ്കാരത്തെ ആശ്രയിച്ചാകുന്നു. അതിനാല്‍ വിഘ്‌നങ്ങളില്ലാതാക്കാന്‍ പ്രണവമന്ത്രമായ ശിവശക്തി സംഭവനെ അഥവാ വാരണമുഖനെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Read more

ധ്യാനമന്ത്രങ്ങള്‍

കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയൈര്‍വാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ: സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്‌മൈ നാരായണായേതി സമര്‍പ്പയാമി

Read more

രാമോ വിഗ്രഹവാന്‍ ധര്‍മ്മ

ധര്‍മ്മവിഗ്രഹനാണ് ശ്രീരാമന്‍. കല്ലില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച വിഗ്രഹം മൊത്തം കല്ലുമാത്രമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ശ്രീരാമനും ധര്‍മ്മം മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ദണ്ഡകാരണ്യവാസികളായ ഋഷിമാര്‍ ഒരു നാള്‍ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. പഞ്ചവടീസമീപത്തുകൂടി യാത്ര...

Read more

തുളസീ മാഹാത്മ്യം

തുളസിയെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു സസ്യമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിന്റെ ആചാരപരമായ സംസ്‌കാരത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വികര്‍ക്ക് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷവും തുളസിയില ചെവിയുടെ...

Read more

ശ്രീരാമാവതാരം

രാക്ഷസേശ്വരനായ രാവണന്‍ സര്‍വൈശ്വര്യത്തോടുംകൂടി ലങ്കയില്‍ വാഴുന്നകാലം. ദേവാദികളെ ദ്രോഹിച്ചും ബ്രാഹ്മണരെ പീഡിപ്പിച്ചും രാവണന്‍ ലോകത്തിന് മുഴുവന്‍ ഭീഷണിയായി വര്‍ത്തിച്ചു. ഗോഹത്യ, പരസ്ത്രീഹരണം. മുനിജനസംഹാരം. യാഗവിഘ്‌നങ്ങള്‍ ഇവ രാവണന്റെ...

Read more

വിചിത്രമായ വിനായകന്‍

വിഘ്‌നേശ്വരന്റെ തൃക്കാല്‍ക്കളില്‍ ജന്മമാകുന്ന നാളീകേരം ഉടച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍, നാളീകേരം തകരുന്നത്‌ പോലെ വിഘ്‌നങ്ങള്‍ ഉടഞ്ഞുതീരും എന്നാണ്‌ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം.  ഏത്‌ കര്‍മ്മത്തിലും ആദ്യം സ്‌മരിക്കപ്പെടേണ്ട ദേവരൂപമായി ഗണപതിയെ...

Read more

ഗണപതി ഭഗവാനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങള്‍

ഗണപതി എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ഥമെന്താണ്? : 'ഗണ' എന്നാല്‍ 'പവിത്രകം', അതായത് 'ചൈതന്യത്തിന്റെ കണങ്ങള്‍' എന്നാണ്; 'പതി' എന്നാല്‍ 'സ്വാമി', അതായത് 'കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നവന്‍'.

Read more
Page 1 of 69 1 2 69

പുതിയ വാർത്തകൾ