സനാതനം

കുന്നുംപാറ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കോവളത്തിന് സമീപം വാഴമുട്ടത്താണ് ഈ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ നാരായണഗുരു ദേവന്റെ പാദസ്പര്‍ശം കൊണ്ട് പവിത്രമായ പുണ്യഭൂമിയാണിവിടം. തെക്കന്‍...

Read more

വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ പഞ്ചമി – ശ്രീശങ്കര ജയന്തി

ഇന്ന് (2022 മെയ് ഭാരതത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തില്‍ ശുഭ്രനക്ഷത്രമായി വെട്ടിത്തിളങ്ങിയ ജഗദ്ഗുരു ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ അവതാരജയന്തി ദിനമാണ്. ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം 788-ല്‍ കേരളത്തിലെ കാലടിയില്‍ ആണ് ആചാര്യസ്വാമികള്‍ ജനിച്ചത്....

Read more

വിഷുവിന്റെ മഹത്ത്വം

'വിഷു' എന്ന സംസ്‌കൃത വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം 'തുല്യം' എന്നാണ്. വിഷുവിന് പകലും രാത്രിയും തുല്യ മണിക്കൂറുകളായിരിക്കും. 'ഉരുളി' പ്രകൃതിയുടെ പ്രതീകമാണ്. അതില്‍ കാലപുരുഷനായ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണു വസിക്കുന്നു.

Read more

പരസ്പരം അറിയുന്ന ഈശ്വരാനുഗ്രഹം: സഹോദര്യത്തിന്റെ അടിത്തറ

പരമാത്മാവായ ശിവഭഗവാന്റെ നാഗേശന്‍ എന്നു പേരുള്ള ജ്യോതിര്‍ലിംഗം, അത്യന്തം പാവനവും ശ്രേഷ്ഠവുമാണ്. ആ പാവന ലിംഗത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവകഥ ഒന്നു ചികഞ്ഞുനോക്കാം. ദാരുകാ എന്നു പേരുള്ള ഒരു രാക്ഷസിയുണ്ടായിരുന്നു....

Read more

ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവില്‍ നിന്നും ഭിന്നമല്ല

പരമാത്മാവില്‍ വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് പിന്നെ അവിടെ നിന്നും വിട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം. യഥാ ജല സൂര്യകഃ സൂര്യാംശഃ ജല നിമിതാപായേ. സൂര്യനേഖഗത്വാന നിവര്‍ത്തതേ....

Read more

ദേവിയുടെ സമ്മോഹനഭാവം ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം

(ഭാഗം-1) പണ്ട് ശുംഭനെന്നും നിശുംഭനെന്നും പേരായ രണ്ട് പ്രതാപികളായ ദൈത്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ സഹോദരന്മാര്‍ ആയിരുന്നു. ത്രിലോകങ്ങളെയും അവര്‍ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി. നിഷ്‌കാസിതരായ ദേവന്മാര്‍ ഹിമാലയത്തില്‍ ചെന്ന് സര്‍വ്വഭൂതജനനിയായ...

Read more

ദീപാവലി

ദീപാവലി എന്ന വാക്ക് ദീപ്+ആവലി എന്നീ രണ്ടു വാക്കുകള്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടായതാണ്. ആവലി എന്നാല്‍ 'പംക്തി'. ഇപ്രകാരം 'ദീപാവവലി എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം ദീപങ്ങളുടെ പംക്തി എന്നാണ്. ദീപാവലി...

Read more

അഗ്നിഹോത്രത്തിലെ വിധിനിഷേധങ്ങള്‍

ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി ഇവയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍. തന്റെ തപോമയമായ ജ്ഞാന ശക്തികൊണ്ട് സര്‍വ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരന്‍ ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ''തദൈക്ഷത'' ''സോകാമയത'' തത്തപോകരുത'' ജ്ഞാനം,ഇച്ഛ,ക്രിയ ഇവയുടെ...

Read more

ഗുരുപൂര്‍ണിമയും ഗുരുവിന്റെ മഹത്വവും

എന്താണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സവിശേഷത? ഗുരു-ശിഷ്യ പരമ്പര തന്നെ! ഗുരുവില്ലാതെ യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ല. ഇതു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭാരതീയ സംസ്‌കാരം!

Read more

ശ്രീരാമനവമി

ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീരാമന്റെ ജന്മ ദിവസമാണ് ശ്രീരാമനവമിയായി അഘോഷിക്കുന്നത്. ചൈത്ര മാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ നവമി ദിവസത്തെയാണ് ശ്രീരാമനവമി എന്നു പറയുന്നത്. എല്ലാ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും...

Read more
Page 1 of 67 1 2 67

പുതിയ വാർത്തകൾ