ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമ വിശേഷങ്ങൾ

ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ശ്രീരാമനവമി സമ്മേളനം നടന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീരാമദാസമിഷന്‍ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ ജ്യോതിക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ ശ്രീരാമനവമി സമ്മേളനം നടന്നു. ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമം അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ബ്രഹ്മശ്രീ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി...

Read more

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 121-ാം ജയന്തി 11ന്

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമം സ്ഥാപകാചാര്യനും ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനും അദ്ധ്യാത്മരാമായണ സാധനാവൃത്തിയിലൂടെ ആത്മനിര്‍വൃതി നേടിയ മഹാപ്രഭുവുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 121-ാം അവതാര ജയന്തി 2021...

Read more

ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ സഹസ്രദീപദര്‍ശനം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 14-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2020 നവംബര്‍ 24ന് ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന സഹസ്രദീപദര്‍ശനം.

Read more

ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ മഹാസമാധിപൂജ

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 14-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2020 നവംബര്‍ 24ന് ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ ജ്യോതിക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന മഹാസമാധിപൂജ. പൂജകള്‍ക്ക് ശ്രീരാമദാസ മിഷന്‍...

Read more

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 14-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികം 24, 25 തീയതികളില്‍

തിരുവനന്തപുരം: വിശ്വവിശ്രുത സന്ന്യാസിശ്രേഷ്ഠനും പണ്ഡിതാഗ്രണിയും ലോകഹിതകാമിയുമായിരുന്ന പരമപൂജനീയ ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ പതിനാലാമത് മഹാസമാധി വാര്‍ഷികം നവംബര്‍ 24, 25 തീയതികളില്‍ ഭക്തിനിര്‍ഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ചേങ്കോട്ടുകോണം...

Read more

ഇന്ന് ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 85-ാം ജയന്തി ദിനം

തിരുവനന്തപുരം: ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 85-ാം ജയന്തി ശ്രീരാമദാസാശ്രമം, ശ്രീരാമദാസമിഷന്‍, ശ്രീരാമദാസമിഷന്‍ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സൊസൈറ്റി എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ വിശ്വശാന്തി...

Read more

സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതിയുടെ 85-ാം ജയന്തി ആഘോഷം: വിശ്വശാന്തി ദശാഹ യജ്ഞം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 85-ാം ജയന്തി ശ്രീരാമദാസാശ്രമം, ശ്രീരാമദാസമിഷന്‍, ശ്രീരാമദാസമിഷന്‍ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സൊസൈറ്റി എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിശ്വശാന്തി ദശാഹയജ്ഞമായി ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍...

Read more

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 55-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണം ലോക്ഡൗണ്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമം സ്ഥാപകാചാര്യനും ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 55-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണം മെയ് 26, 27 തീയതികളില്‍ ശ്രീരാമദാസ...

Read more

ശ്രീരാമനവമി ദിനത്തില്‍ രഥത്തില്‍ അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ശ്രീരാമനവമി ദിനമായ ഏപ്രില്‍ 2ന് നടത്താനിരുന്ന രഥത്തില്‍ അഭിഷേകവും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും അന്നദാനവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ആശ്രമം അദ്ധ്യക്ഷന്‍...

Read more

ആഞ്ജനേയം സത്സംഗവേദി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തി

തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര്‍ ആഞ്ജനേയം സത്സംഗ വേദി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തി. ആശ്രമത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വര്‍ഷത്തില്‍ നടക്കുന്ന പൂജകളില്‍ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ദര്‍ശനത്തിനുമായാണ് സത്സംഗ...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

പുതിയ വാർത്തകൾ