ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത

കാര്യസാദ്ധ്യം ധര്‍മ്മകര്‍മ്മങ്ങളുടെ സാദ്ധ്യമാണ്, ധര്‍മ്മകര്‍മ്മ നിര്‍വഹണത്തിന് കാലാവലോകനം അനിവാര്യം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി കാലാവലോകനം കാര്യസാദ്ധ്യം നൃണാം കാലസ്വരൂപനല്ലോ പരമേശ്വരന്‍ (അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം - നാരദ രാഘവ സംവാദം) ദശരഥ മഹാരാജാവ് രാമനെ രാജാവായി വാഴിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു....

Read more

ക്രോധത്തെ സര്‍വ്വശക്തിയുമുപയോഗിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തണം

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായ് വരും ക്രോധമൂലം നൃണാം സംസാരബന്ധനം ക്രോധമല്ലോ നിജധര്‍മ്മക്ഷയകരം ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം.    (അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം-ലക്ഷ്മണോപദേശം) ജന്തുവര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ മോക്ഷം അഥവാ...

Read more

കര്‍മങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഋണബാദ്ധ്യത നിര്‍വഹിക്കാത്തവന് മോക്ഷം സിദ്ധിക്കയില്ല

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി കിംക്ഷണന്മാര്‍ക്ക് വിദ്യയുണ്ടാകയില്ലയല്ലോ കിങ്കണന്മാരായുള്ളോര്‍ക്കര്‍ത്ഥവുമുണ്ടായ് വരാ കിമൃണന്മാര്‍ക്ക് നിത്യസൗഖ്യവുമുണ്ടായ് വരാ കിംദേവന്മാര്‍ക്ക് ഗതിയും പുനരതുപോലെ (ബാലകാണ്ഡം - ഉമാമഹേശ്വരസംവാദം) ചെറുതെന്നു കരുതി തള്ളിക്കളയുന്ന...

Read more

വിവേകാനന്ദ കഥാമൃതം : മൂക്കില്ലാ മുനിമാര്‍

മൗനിയായി എവിടെയെങ്കിലും കൂനിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളര്‍ത്തുകയും പ്രസംഗപരമ്പര നടത്തുകയും ചെയ്താല്‍ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുകയില്ല. അതിന് ആന്തരസാധനതന്നെ വേണം. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം തേടണം.

Read more

വീരസിംഹങ്ങളുടെ മഹാജയന്തി

വിശ്വസാഹോദര്യത്തിനും സമത്വാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതക്രമത്തിനും വേണ്ടി ധീരോദാത്തമായി പരിശ്രമിച്ച ആ മഹാപുരുഷന്‍മാരുടെ ജയന്തി വാര്‍ഷികം ഒരുമിച്ചുവരുന്ന ഈ സുദിനം അവര്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച ആശയങ്ങളെയും അവരുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥതയെയും ധീരതയെയും ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കാന്‍...

Read more

ചിന്താവിപ്ലവം

ഋഷിമാര്‍ക്കു മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഉപദേശക്രമമമാണത്. അതിക്രമങ്ങളെ അതിക്രമം കൊണ്ടു ചെറുക്കുന്ന പഴഞ്ചന്‍ ഭൗതികസമ്പ്രദായങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് അതിക്രമങ്ങളെ സ്‌നേഹപൂര്‍ണ്ണമായ അഹിംസകൊണ്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭാരതീയ അദ്ധ്യാത്മവിദ്യയുടെ ഈ കര്‍മ്മപദ്ധതി ലോകത്തിനു...

Read more

ലോകം ഒരു കുടുംബം

വിശ്വസാഹോദര്യസന്ദേശം സര്‍വസമത്വാദര്‍ശത്തെ തന്നോടൊപ്പം ആനയിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ തുല്യതയല്ലാതെ മര്‍ദ്ദക മര്‍ദ്ദിത ഭാവം സാദ്ധ്യമാവുകയില്ല. ഭേദചിന്തകളേതുമില്ലാതെ എല്ലാ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും തുല്യമായ അവകാശങ്ങളോടെയും തുല്യമായ അവസരങ്ങളോടെയും പരസ്പരം...

Read more

സാഹോദര്യ സന്ദേശം

പരിധികള്‍ നിര്‍ണ്ണയിക്കാനരുതാത്തവിധം വിസ്തൃതമായ അര്‍ത്ഥമണ്ഡലങ്ങളോടുകൂടിയ സംബോധനയായിരുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദനില്‍നിന്നു ലോകം അന്നു കേട്ടത്. മഹാത്മാക്കളായ ഋഷിമാരുടെ വാക്കിനു പിന്നാലെ അര്‍ത്ഥം ഓടിയെത്തുമെന്ന പ്രാചീനവചസ്സിനെ - 'ഋഷിണാം പുനരാദ്യാനാം...

Read more

ഋഷിദര്‍ശനം

ഏഷ്യാ വന്‍കരയിലും സമീപദേശങ്ങളിലും നിന്നും യൂറോപ്, അമേരിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്‍നിന്നും വന്ന മറ്റനേകം പ്രസംഗകരോടൊപ്പം വേദിയിലേക്കു വന്ന മാത്രയില്‍തന്നെ അനേകം പ്രേക്ഷകരുടെ മനോമണ്ഡലത്തെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ ആകര്‍ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു....

Read more

ആനന്ദലഹരി

ഹിമാലയ ദുര്‍ഗ്ഗമമായ ഗുഹാതലങ്ങളില്‍ ആയിരത്താണ്ടുകളായി കഠിനതപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഋഷിവര്യന്മാരുടെ അദ്ധ്യാത്മശക്തിയായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവനിലൂടെ ഉദ്ഭവംകൊണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനിലൂടെ ശ്രോതാക്കളെ സമാവേശിച്ചത്. അതിന്റെ വശ്യശക്തി പ്രചണ്ഡമാണ്.

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

പുതിയ വാർത്തകൾ