ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമ വിശേഷങ്ങൾ

ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ വിശ്വശാന്തി സമ്മേളനം നടന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 87-ാം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ വിശ്വശാന്തി സമ്മേളനം നടന്നു. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം മുന്‍...

Read more

ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ വിശ്വശാന്തി സമ്മേളനം

തിരുവനന്തപുരം: ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 87-ാം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ ജ്യോതിക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 16ന് വൈകുന്നേരം 4ന് സംഗീത...

Read more

വിശ്വശാന്തി മഹായജ്ഞത്തിന് കൊട്ടിയൂരില്‍ ഭക്തിനിര്‍ഭരമായ തുടക്കം

കൊട്ടിയൂര്‍: ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 87-ാം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് കൊട്ടിയൂര്‍ പാലുകാച്ചിമല ദേവസ്ഥാനമായ ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ ഗുരുപീഠത്തില്‍ ശ്രീമഹാഗണപതി ഹോമത്തോടുകൂടി തുടക്കമായി. ഗുരുപൂജ,...

Read more

സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ 87-ാം ജയന്തി: വിശ്വശാന്തി മഹായജ്ഞം കൊട്ടിയൂര്‍ പാലുകാച്ചിമലയില്‍ നിന്ന് ആരംഭിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 87-ാം ജയന്തി വിശ്വശാന്തി മഹായജ്ഞമായി ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ 17 വരെ ശ്രീരാമദാസാശ്രമം-മിഷന്‍ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആഘോഷിക്കുന്നു. കൊട്ടിയൂര്‍ പാലുകാച്ചിമല...

Read more

ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി ജയന്തി: ഓണ്‍ലൈന്‍ കലാമത്സരങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം: ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ 87-ാം ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികള്‍ക്ക് ചിത്രരചന, കവിതാ രചന, കവിതാ പാരായണം തുടങ്ങിയ കലാമത്സരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നടത്തുന്നു....

Read more

ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ഗുരുപൂര്‍ണിമ ആഘോഷവും സൗജന്യ ബേസിക് വേദാന്ത പഠന സമാരംഭവും

തിരുവനന്തപുരം: ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ഗുരുപൂര്‍ണിമ ദിനമായ ജൂലൈ 13 ന് രാവിലെ ആരാധന, ശ്രീരാമായണപാരായണം, ഗുരുവന്ദനം, ഗുരുദക്ഷിണ സമര്‍പ്പണം, മന്ത്രദീക്ഷസ്വീകരിച്ചവരുടെ ഹോമം, അമൃതഭോജനം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകള്‍...

Read more

ബംഗളുരു ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ സീതാരാമ ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയും കുംഭാഭിഷേകവും നടന്നു

ബംഗളൂരു: ജാലഹള്ളി ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിലെ സീതാരാമ ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയും കുംഭാഭിഷേകവും നടന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള മൂന്ന് ശ്രീകോവിലുകളില്‍ പരമഗുരു ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദര്‍, ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി...

Read more

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 57-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണം: ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ലക്ഷാര്‍ച്ചന

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 57-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2022 മെയ് 27ന് ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ നടന്ന ലക്ഷാര്‍ച്ചന.

Read more

ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ശ്രീഭദ്ര ഭജനമണ്ഡലിയുടെ സമ്പ്രദായ ഭജന്‍സ്

തിരുവനന്തപുരം: ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠഗുരുപാദരുടെ 57-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 2022 മെയ് 26ന് ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തില്‍ ചെങ്കല്‍ ശ്രീഭദ്ര ഭജനമണ്ഡലിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സമ്പ്രദായ ഭജന്‍സ് നടന്നു....

Read more

ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദരുടെ 57-ാം മഹാസമാധി വാര്‍ഷികം

തിരുവനന്തപുരം: ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമസ്ഥാപകാചാര്യനും ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദരുടെ 57-ാമത് മഹാസമാധി വാര്‍ഷികം മെയ് 26, 27 തീയതികളില്‍...

Read more
Page 2 of 6 1 2 3 6