ഉത്തിഷ്ഠത ജാഗ്രത

ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം

- ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി (തുടര്‍ച്ച) `ബ്രാഹ്‌മണോസ്യ മുഖമാസീത്‌ ബാഹൂ രാജന്യഃ കൃതഃ ഊരൂ തദസ്യ യദൈ്വശ്യഃ പദ്‌ഭ്യാം ശൂദ്രോജായത.' (പുരുഷസൂക്തം) ഒരു ശരീരത്തില്‍ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന...

Read more

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി: ആഗോള ഹൈന്ദവ ഏകീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാശയും ദീപനാളവും

നഗരത്തിന്റെ ബഹളങ്ങളില്‍ നിന്നും അകന്ന്‌ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷവും സമാധാനവും തുടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ചെങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ മഠത്തിന്റെ അധിപതിയായിരുന്നു നാലു വര്‍ഷം മുമ്പ്‌ മഹാസമാധിസ്ഥനായ ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമിസത്യാനന്ദസരസ്വതി. ആ വേര്‍പാട്‌...

Read more

ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി മനുഷ്യസംസ്‌കാരത്തില്‍ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ അഭംഗുരം നിലനില്‌ക്കുന്ന ഉത്‌കൃഷ്‌ടദര്‍ശനമാണു ഭാരതത്തിനുള്ളത്‌. നാനാത്വങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയും കോര്‍ത്തിണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമൂല്യസിദ്ധാന്തമാണ്‌ ഭാരതസംസ്‌കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ. നാനാത്വങ്ങള്‍ ഏകത്വമായും,...

Read more

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ – ഭാഗം രണ്ട്

(തുടര്‍ച്ച... ഭാഗം ഒന്ന്) 11. മറ്റു മതക്കാര്‍ എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വരനുണ്ടെന്നു കാണാത്തതുകൊണ്ട്‌ മതപരിവര്‍ത്തനത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്‌ എല്ലാറ്റിലുമില്ലാത്ത ഈശ്വരന്‍ അപൂര്‍ണനായി പോകുന്നു. ഹിന്ദുമതം സമദര്‍ശിത്വമുള്ള, സര്‍വവ്യാപിയായ, സര്‍വശക്തനായ,...

Read more

ഹിന്ദു വര്‍ഗീയവാദിയല്ല

സംസ്‌കാരം, മതം, സമ്പദ്‌ഘടന, രാഷ്‌ട്രീയം എന്നിവയെ വേര്‍തിരിച്ചുനിര്‍ത്തി രാഷ്‌ട്രപുനഃസംവിധാനത്തിനു തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ തികച്ചും അശാസ്‌ത്രീയമായ സമീപനമാണ്‌ കൈക്കൊള്ളുന്നത്‌. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ന ഇന്ന വികാരങ്ങളേ ഉണ്ടാകൂ എന്നു തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള...

Read more

മതവും ആദ്ധ്യാത്മികതയും

മതം പലപല കുഴപ്പങ്ങളും ലോകത്തിലുണ്ടാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നുവെന്നും സമുദായങ്ങളെ തമ്മില്‍ത്തല്ലിക്കുവാനും കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാനും മാത്രമേ അത്‌ ഉപയുക്തമായിത്തീരുന്നുള്ളൂവെന്നും അതുകൊണ്ട്‌ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തില്‍നിന്നും മനുഷ്യരെ വിമുക്തരാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ ലോകം നന്നാവുകയുള്ളൂവെന്നും...

Read more

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒളിമുഖം

സാര്‍ക്‌ രാഷ്‌ട്രങ്ങളില്‍ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ വിത്തുകള്‍ വിതയ്‌ക്കുന്നതിലും ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഗൂഢമായി സഹായം ചെയ്യുന്നതിലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പങ്ക്‌ വിവിധ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നും സംശയലേശമന്യെ...

Read more
Page 3 of 3 1 2 3