സനാതനം

പാദപൂജ – അധികാരിവാദനിരൂപണം

അധികാരിഭേദം എന്ന സങ്കല്‌പം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അധ:പതനത്തിന്‌ കാരണമാണെന്ന അപവാദം ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്‌. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണഗ്രന്ഥപരമ്പരയില്‍ മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ അധികാരിഭേദത്തെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. അതിന്റെ മലയാളതര്‍ജമ...

Read more

മഹാദേവന്‍ ത്രിപുരാന്തകന്‍

ദേവന്മാര്‍ കരുതുന്നതുപോലെ താന്‍ ത്രിപുരന്മാരെ വധിയ്‌ക്കുന്നതില്‍ അതിശക്തനൊന്നുമല്ല എന്നുപറഞ്ഞ്‌ മൗനമവലംബിച്ച മഹാദേവന്റെ ആ മൗനം ദേവന്മാരുടെ ദുഃഖകയങ്ങളായി മാറി. എന്നാല്‍ വിഷ്‌ണു ദേവന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. മഹാദേവന്റെ ഈ...

Read more

നാരായണ നാമം ജപിക്കൂ സുകൃതം നേടൂ

ഭഗവാന്റെ കഥകള്‍ അറിയാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട്‌ ചില കഥകള്‍ എഴുതി ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്‍ പല വേഷത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പൂന്താനത്തെ കള്ളന്മാരില്‍...

Read more

മനസാസ്‌മരാമി

ശ്രീദേവി ആര്‍.തമ്പി ധര്‍മ്മസംപുഷ്‌ടമായ, കര്‍മ്മനിരതയും വാല്‍സല്യപൂര്‍ണ്ണമായ സ്‌നേഹവും അറിവിന്‌ തിലകം ചാര്‍ത്തുന്ന വാക്‌ചാതുരിയുമുള്ള ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമിസത്യാനന്ദസരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങളെ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട്‌ സ്‌മരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്‌ തികഞ്ഞ മൗഢ്യം. ആ മഹാസാഗരത്തിന്റെ...

Read more

വിചിത്രമായ വിനായകന്‍

വിഘ്‌നേശ്വരന്റെ തൃക്കാല്‍ക്കളില്‍ ജന്മമാകുന്ന നാളീകേരം ഉടച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുമ്പോള്‍, നാളീകേരം തകരുന്നത്‌ പോലെ വിഘ്‌നങ്ങള്‍ ഉടഞ്ഞുതീരും എന്നാണ്‌ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം.

Read more

കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ?

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി (തുടര്‍ച്ച) ആത്മാനം രഥിനം വിദ്ധി ശരീരം രഥമേവ ച ബുദ്ധിം തു സാരഥിം വിദ്ധി മനഃ പ്രഗ്രഹമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ഹയാന്യാഹുര്‍- വിഷയാംസ്‌തേഷു...

Read more

കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ?

ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദസരസ്വതി കാവുകളിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേയും കുരുതി സമ്പ്രദായം ശരിയാണോ ? അല്ല! കുരുതി ചെയ്യേണ്ടത്‌ സ്വന്തം അജ്ഞതയെയാണ്‌; പാവപ്പെട്ട ജന്തുക്കളെയല്ല. അജമേധം, പശുമേധം, പുരുഷമേധം, അശ്വമേധം...

Read more

ഭാരതത്തിലെ ഗുരു സങ്കല്‌പം

വ്യക്തികള്‍, കുടുംബങ്ങള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ (കലാശാലകള്‍), തൊഴില്‍മേഖലകള്‍ തുടങ്ങി ഭാരതത്തിലെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാകമാനം സ്വാധീനം ചെലുത്തി അത്യുല്‍കൃഷ്‌ടപദവിയില്‍ പ്രതിഷ്‌ഠിതമായിരിക്കുന്ന പൂജനീയസങ്കല്‌പമാണ്‌ ഗുരുവിനുള്ളത്‌.

Read more
Page 67 of 67 1 66 67